สื่อการสอน สื่อปฐมวัย : ทำป็อปอัพแบบที่ 2 | 555 PaperPlus

สื่อการสอน สื่อปฐมวัย : ทำป็อปอัพแบบที่ 2

สื่อการสอนงานประดิษฐ์ พื้นฐานขั้นตอนการทำการ์ด-หนังสือนิทาน pop up แบบที่ 2

Pop Up แบบ Stand เป็นการทำให้งานกระดาษหนังสือแบบธรรมดาให้ดูน่าสนใจและช่วยสร้างบรรยากาศที่เกื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจเด็กมากขึ้นอีกด้วย


ดู VDO วิธีการทำได้ที่นี่นะคะ