การผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย - การทำ รุ้ง 3 มิติ

วิธีทำสื่อการสอน แผ่นหมุน

ไอเดียงานประดิษฐ์ สำหรับปิดเทอมสร้างสรรค์นี้ สำหรับพ่อแม่ และคุณครู

วิธีทำสื่อการสอน ฐานดึงตั้งโชว์

ตุ๊กตาปลาหมึกกระดาษ 3 มิติ ตั้งได้

สื่อการสอนทำเอง - เพิ่มมิติให้บอร์ดด้วยกันสาด

บอร์ดสมาชิกในห้องเรียน

การทำตัวการ์ตูน 3 มิติ

สื่อการสอน ทำเองได้ง่ายๆ

วิธีทำชุดตกแต่งบอร์ด - สื่อการเรียนการสอนปฐมวัย

สื่อการสอน งานประดิษฐ์-การทำป็อปอัพแบบที่ 2 Pop up แบบ stand

การทำฐานตั้งตัวการ์ตูนแบบง่ายๆ