นโยบายการคืนสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

- กรณีท่านซื้อผ่านเว็บไซต์ facebook และไลน์ รวมถึงผ่านทาง ร้าน 555 เปเปอร์พลัส เพื่อความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้า

มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัท 555 เปเปอร์พลัส กำหนด

และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้าน 555 เปเปอร์พลัส โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

- ท่านต้องมีใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีทุกครั้ง

- ท่านต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ สภาพสินค้าจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นๆ

ในสภาพเดียวกับที่ 555 เปเปอร์พลัส นำส่งท่าน หรือซื้อจากสาขา

- ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ ร้าน 555 เปเปอร์พลัส โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ท่านสั่งผิด

ลูกค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และลูกค้าต่างจังหวัด  555 เปเปอร์พลัส จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายในสิบห้า (15) วันทำการ

โดยท่านต้องรับผิดชอบในส่วนค่าจัดที่เกิดขึ้น
กรณีที่ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ผิด หรือให้สินค้าไปผิด จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในห้า (5)วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

 

**สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้คือ   สินค้าที่มีการพับขึ้นรูปแล้ว / ชำรุด-ฉีกขาด / เลอะเทอะ และไม่มีบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี**