ไอเดียจัด package ขนมปังกรอบ

ไอเดียเก๋ๆ ในการจัด package ขนมปังกรอบ