VDO วิธีพับขึ้นรูปกล่องทรงบ้าน รหัส BK24, BK25 | 555 PaperPlus

VDO วิธีพับขึ้นรูปกล่องทรงบ้าน รหัส BK24, BK25

กล่องทรงบ้าน สำหรับใส่ขนม คุกกี้  เจาะหน้าต่างทั้ง 4 ด้าน มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่

 

 

ดู VDO ทั้งหมดที่นี่