Workshop ทำสื่อการสอน ฐานดึงตั้งโชว์ | 555 PaperPlus

Workshop ทำสื่อการสอน ฐานดึงตั้งโชว์

ขั้นตอน วิธีการทำสื่อการสอน ฐานดึงตั้งโชว์ โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆจากกระดาษค่ะ