ไอเดียจัด Package ไข่ ไข่เค็มและกล่องสบู่ทรงไข่แบบสวยๆ | 555 PaperPlus

ไอเดียจัด Package ไข่ ไข่เค็มและกล่องสบู่ทรงไข่แบบสวยๆ

วันนี้ขอนำเสนอไอเดียในการจัด Package หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับไข่ ไข่เค็ม หรือกล่องสบู่ทรงไข่แบบต่างๆ 
มีให้เลือกทั้งแบบกล่องและแบบถุง  สามารถชมภาพสวยๆ ได้ด้านล่างเลยนะคะ  ^^


แบบแรก : กล่อง BK02W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 340 บาท 1 แพ็คบรรจุ 1 ลายมี 20 ใบ ตกใบละ  17 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 278 บาท 1 แพ็คบรรจุ 20 ใบ ตกใบละ  13.9 บาทค่ะ สนใจชมที่นี่ค่ะ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 2 กล่อง BK19W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 160 บาท 1 แพ็คบรรจุ 10 ใบ ตกใบละ  19 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 150 บาท 1 แพ็คบรรจุ 10 ใบ ตกใบละ  12 บาทค่ะ สนใจชมที่นี่ค่ะ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 3 ชุดหัวถุงขนมพร้อมกระดาษรองเข้าคู่ BK28  ราคาแพ็คละ 78 บาท 1 แพ็คบรรจุ หัวถุง 20 และกระดาษรอง 20 ใบ ตกชุดละ  3.9 บาท 
สนใจชมที่นี่ค่ะ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 4 กล่อง BK40W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 240 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  12 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 220 บาท 1 แพ็คบรรจุ 10 ใบ ตกใบละ  11 บาทค่ะ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 5 กล่อง BK49W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 300 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  15 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 300 บาท 1 แพ็คบรรจุ 20 ใบ ตกใบละ  15 บาทค่ะ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 6 กล่อง BK59W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 178 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  8.9 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 158 บาท 1 แพ็คบรรจุ 20 ใบ ตกใบละ  7.9 บาทค่ะ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 7 กล่อง BK60W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 240 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  12 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 8 กล่อง BK63W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 258 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  12.9 บาท 

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 240 บาท 1 แพ็คบรรจุ 20 ใบ ตกใบละ  12 บาทค่ะ สนใจชมที่นี่ค่ะ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบที่ 9 กล่อง BK65W แบบพิมพ์ลาย ราคาแพ็คละ 240 บาท 1 แพ็ค 20 ใบ  ตกใบละ  12 บาท สนใจชมที่นี่ค่ะ

แบบกระดาษคราฟท์  ราคาแพ็คละ 220 บาท 1 แพ็คบรรจุ 20 ใบ ตกใบละ  11 บาทค่ะ  

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง