ขนาดมาตรฐานซองจดหมาย | 555 PaperPlus

ขนาดมาตรฐานซองจดหมาย

ขนาดมาตรฐานของซองจดหมาย และซองใส่การ์ดของ 555 PAPERPLUS

คุณสามารถคลิกบนรูปของซองแต่ละขนาด เพื่อดูรายละเอียดและเช็คราคาสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่ายค่ะ

เบอร์

รูปแบบ

ขนาดซอง

เหมาะสำหรับ

กว้าง x ยาว (นิ้ว)

กว้าง x ยาว (ซม.)

No.3 1/2

2 15/16 x 4 3/8 นิ้ว

7.5 x 11.1 ซม.

ซองใส่นามบัตร
ซองใส่การ์ดขนาดเล็ก

No.4

3 5/8 x 4 7/8 นิ้ว

9.2 x 12.4 ซม.

ซองใส่นามบัตร
ซองใส่การ์ดขนาดเล็ก

No.7

4 1/4 x 6 1/2 นิ้ว

10.8 x 16.5 ซม.

ซองจดหมาย
ซองใส่เงิน

No.7 1/4

3 7/8 x 6 7/8 นิ้ว

9.8 x 17.5 ซม.

ซองจดหมาย
ซองใส่เงิน

C6

4 1/2 x 6 3/8 นิ้ว

11.4 x 16.2 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน
ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4*6 นิ้ว

No.8 1/2

5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

13.3 x 18.4 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5*7 นิ้ว

No.5 1/2 x 8

5 1/2 x 8 นิ้ว

14.0 x 20.3 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ, ซองใส่การ์ดแต่งงาน
ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5.25*7.75 นิ้ว

No.C5

6 3/8 x 9 นิ้ว

16.2 x 22.9 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 6*8.75 นิ้ว

No.3 1/2 x 7

3 1/2 x 7 นิ้ว

8.9 x 17.8 ซม.

ซองจดหมาย,
ซองใส่เงิน
ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 3*6.75 นิ้ว

No.6 1/2

3 1/2 x 6 11/16 นิ้ว

8.9 x 17.0 ซม.

ซองจดหมาย,
ซองใส่เงิน

No.6 3/4

3 9/16 x 6 3/8 นิ้ว

9.0 x 16.2 ซม.

ซองแอร์เมล์

No.DL

4 5/16 x 8 11/16 นิ้ว

11.0 x 22.0 ซม.

ซองจดหมาย,
ซองใส่เงิน

No.9
ธุรกิจตอบรับ

4 x 8 5/8 นิ้ว

10.2 x 21.9 ซม.

ซองจดหมาย
ธุรกิจตอบรับ

No.9


4 1/4 x 9 1/4 นิ้ว

10.8 x 23.5 ซม.


ซองผ้าป่า, ซองกฐิน
 

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4*9 นิ้ว

No.4 1/2
x 7 3/4

4 1/2 x 7 3/4 นิ้ว

11.4 x 19.7 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4.25*7.5 นิ้ว

No.4 1/4
x 9 1/4

4 1/4 x 9 1/4 นิ้ว

10.8 x 23.5 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4*9 นิ้ว

No.4 1/2
x 4 1/2

4 1/2 x 4 1/2 นิ้ว

11.4 x 11.4 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4*4 นิ้ว

ซองใส่แผ่น CD

4 15/16 x 4 15/16 นิ้ว

12.5 x 12.5 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 4*4 นิ้ว

No.5

5 x 5 นิ้ว

13.1 x 13.3 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5*5 นิ้ว

** สินค้าหมดแล้ว**

No.5 1/2
x 5 1/2

5 1/2 x 5 1/2 นิ้ว

14.0 x 14.0 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5.25*5.25 นิ้ว

** สินค้าหมดแล้ว**

No.5 3/4
x 5 3/4

5 3/4 x 5 3/4 นิ้ว

14.6 x 14.6 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5.5*5.5 นิ้ว
** สินค้าหมดแล้ว**

No.6 x 6

6 x 6 นิ้ว

15.3 x 15.3 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 5.75*5.75 นิ้ว

No.6 1/4
x 6 1/4

6 1/4 x 6 1/4 นิ้ว

15.9 x 15.9 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงานใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 6*6 นิ้ว

No.7 1/2
x 7 1/2

7 1/2 x 7 1/2 นิ้ว

19.1 x 19.1 ซม.

ซองใส่การ์ดเชิญ,
ซองใส่การ์ดแต่งงาน ใส่การ์ดที่มีขนาด
ไม่เกิน 7.25*7.25 นิ้ว
No. 9 x 12   ซองขนาด 9 x 12 นิ้ว 22.9 x 30.5 ซม. ซองใส่จดหมาย, ซองใส่การ์ด

No. 9 1/2 x 10 1/2   ซองขนาด 9 1/2 x 10 1/2 นิ้ว 24.1 x 26.7 ซม. ซองใส่จดหมาย, ซองใส่การ์ด

No. 12 x 17   ซองขนาด 12 x 17 นิ้ว 30.5 x 43.2 ซม. ซองใส่จดหมาย, ซองใส่การ์ด