วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษซองจดหมายสำหรับพิมพ์ | 555 PaperPlus

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษซองจดหมายสำหรับพิมพ์

วิธีตั้งค่าเพื่อพิมพ์หน้าซองจดหมาย
 
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word


   
 2. เลือกตรงแถบเมนู ไปที่ Page Layout


   
 3. กดตรงมุม เพื่อให้ขึ้นกล่อง set up


  จะเจอหน้าต่างแบบนี้   
 4. เลือกไปที่ paper


   
 5. ดูที่ Paper size
  -ช่องแรก ให้เลือกเป็น ‘Custom Size’
  -ช่อง Width ให้ใส่ความกว้างของซอง
  -ช่อง Height ให้ใส่ความสูงของซอง
  ****ตัวอย่างการระบุความกว้างและสูงของซองจดหมาย


  ซองแนวนอน

  ซองแนวตั้ง

   
 6. ปรับขอบกระดาษ (Margins)
  **ในส่วนนี้สามารถปรับได้ตามใจชอบ** 
  (ที่เหมาะสมคือเว้นด้านบนไว้ 1.2”ด้านล่างเว้นไว้ 0.8”ส่วนด้านข้างเว้นไว้1”ทั้งสองด้าน)   
 7. พิมพ์ชื่อ - ที่อยู่ที่ต้องการ   ยกตัวอย่างเช่น...

  ในแนวนอน

  ในแนวตั้ง

   
 8. วิธีการPrint
  -นำหน้าที่ต้องการปริ้นท์ไว้ด้านบน
  -นำด้านที่มีฝาซองเข้าหาปริ้นท์เตอร์
  **ทั้งซองแนวตั้งและแนวนอน สามารถปริ้นท์ได้วิธีเดียวกัน**