ไอเดียในการจัด package ใส่ไข่

ไอเดียเก๋ๆ ในการจัด package ใส่ไข่-ไข่เค็ม-สบู่ทรงไข่